Landbruget

Her en kort beskrivelse af landbrugs produktionen både i mark og i stalden.

Markbrug


For tiden dyrker vi ca. 620 Ha. Dette er incl. forpagtninger.


Vi har i mange år haft græsfrø som sælges til DLF AMBA. Det har været en god veksel afgrøde. For tiden er det udelukkende foder-typer. Spinat er også på markplanen. Vi leverer til Vikima Seed A/S på Lolland. En spændende afgrøde, med mulighed for et godt dækningsbidrag. En god forfrugt til vores lidt lettere jord. Vi praktiserer pløjefri dyrkning, dog med pløjning af vore frømarker. Ind til videre en strategi vi holder fast i.


Alt korn sælges, da der indkøbes færdig foder til slagtesvinene. Vi køber for tiden alt foderet ved DLG.

Produktion af slagtesvin
Fra Senhøjgård leveres der tungsvin til Danisc Crown i Horsens. Der producerer ca. 12.000 stk.

Der fodres med et 2 strenget tørfoder anlæg fra Egebjerg.Refsgård


Fra Refsgård leveres der tungsvin til Danisc Crown i Horsens. Der producerer ca. 12.000 stk.

Fodringen er et vådfoder anlæg fra Big Dutchman.


Fra Tulstrup leveres der også tungsvin til Danish Crown. Her produceres der ca. 8.000 stk.