Om Refsgaard

Refsgaard i dag består af ejendomme der er opkøbt over flere år. Her en kort overblik over disse.

Refsgård som den så ud i år ??


Vi har her fået et gammelt billede af, Finn Refsgaard Olsen.

Præcis alder er uvist. Men forandringen er sjov at notere sig.

Billedet er fra før motorvejen blev anlagt, men ellers ser bygningerne stort set ud som da vi overtog dem.


Dog var den store urtehave øverst i haven forlængst nedlagt, og bassinet midt i haven sløjfet.

Det var dengang der stadig var et par kale i stalden og en pige i huset.

Haldagergård


Haldagergård var starten, på det landbrug vi har i dag. Gården blev købt i 1986 af Christian Rytter og ligger i Lille Rørbæk. I 2005 valgte vi at sælge gården, bygningerne og nogle få Ha. Den resterende jord derfra blev lagt sammen med Senhøjgaard.


Senhøjgård


Senhøjgård købte vi i 1997, af Niels og Tove Nielsen. Det var oprindelig en gård drevet med malkekvæg. Bygninger og inventar trængte til en renovering, og kvægbrug havde ikke vores store interesse. Derfor valgte vi straks at bygge om til slagtesvin, for derved at få flere produktionsgrene, at spille på. Der blev lavet 1350 stipladser.


I 1999 sendte vi en VVM ansøgning om udvidelse af 1600 stipladser. Der skulle gå tre år, før ansøgningen var gennembehandlet og vi fik lov til at udvide. Stalden blev opført sammtidig med en ny Maskin/tørreri-bygning på 1500 m2. Stuehuset har vi i dag til tider udlejet.


Refsgård


Denne gård købte vi i 2004 af Vagn og Ruth Refsgård Olsen. Det er en harmonisk ejendom, med de tilhørende marker placeret godt omkring produktionsbygningerne. Her bor vi så, dejligt placeret kun et lille stykke fra Hobro. Vi føler at vi bor "ved byen", med de fordele det giver, og alligevel godt ude på landet, "med højt til loftet". Den nærmeste landsby er Hørby Kirkeby.


Motorvej afkørsel 34 og 35 er tæt herpå. Så det er nemt og hurtigt at komme fra og til. Herfra driver vi så vores landbrug. Vi har Valgt at bruge denne ejendom som "base". Gårdene er nu drevet med almindelig plante- samt slagtesvineproduktion. Svineproduktionnen omfattede ca. 1000 slagtesvine stipladser. Nogle af dem af ældre dato.

I Januar 2005 indsendte vi en VVM ansøgning om udvidelse til ialt 3800 stipladser på Refsgård. Vi forventede den forhandlet på plads i foråret 2006. Byggeriet blev godkendt og blev færdig i år 2008. Stalden er i dag velfungerende og i fuld drift.


Mejlbygård


En slægtsgård beliggende lige inden for byskiltet i Mejlby. Efter at have forpagtet jorden en del år, købte vi jorden i 2009

af Margit og Kurt Tolborg.


Vestergård


I 2014 efter finanskrisen i 2008 og jordprisernes store fald, fik vi mulighed for tilkøb af 44 Ha. Ejendommen ligger lige  uden for Rørbæk by. Jorden er harmonisk lige omkring bygningerne, og den ligger strategisk rigtigt, imellem lagerhaller og de andre jordstykker.   

 

Vielshøjen Aps


Et lidt utraditionelt tilkøb for os, da en nabovirksomhed kunne bruge bygningerne til hans erhverv og vi selvfølgelig havde interesse for jorden. Det blev til 50/50. I dag er stuehuset lejet ud. Ligeledes drifts bygningerne. De 25 Ha. indgår  i drift fra efteråret 2016.   


Thulstrup


År 2015 en dejlig ejendom med god harmoni, beliggende midt mellem de andre ejendomme. Tæt på vores Lagerhal og maskine hal.

Vi overtog med fuld produktion af 350 Søer og 2400 Slagtesvin. Søerne har vi dog har valgt at sætte ud. Der er i dag kun slagtesvin på ejendommen. Stuehus er som på de andre udlejet. Jorden 128 Ha. og lidt skov 12 Ha. Mejlbyvej 128, før DLG foderstof.


Da den gamle foderstof er famillie ejet, lejes bygningerne af Kurt Tolborg. Dette er det primære sted kornet bliver opbevaret. Her tørres og lagres afgrøderne i et 45 tons Dankorn tørreri. Der er god plads til hele avlen.


Lidt nostalgi i høst, når minderne hos Lars går tilbage til hans ungdom, "Ja her holdt alle landmænd på stribe for at fylde hallerne i høst. Nu gør jeg det selv".


 

Vielshøjen Aps 

År 2020 er der byggemodnet ialt 25 Byggegrunde lige i udkanten af det eksisternde Hørby Skoleby. De er nu klar til at nybyggere at kaster sig ud i at skabe deres nye hjem samt sætted deres eget præg på den ny bydel.

Læs mere på hjemmesiden www.komtilhobro.dk