Velkommen

Velkommen til et besøg på vores landbrug og hvad den daglige drift ellers indebærer.

Landbruget i dag. 


Landbruget i dag har udviklet sig med stor hastighed de sidste 50 år. Vi har forsøgt at følge med lovgivningen, de nye regler og udviklingen generelt. Det har skabt det landbrug vi driver i dag. I et forsøg på at drive produktionen rentabelt, har det medført opkøb af nabo ejendomme, samt investeringer i udlandet. Vi har forsøgt at tænke grønt, både med vind energi og solceller som investerings projekter. Men samtidig har der været plads til at "leve livet" på landet, med de interesser vi hver især har.